پیش‌خرید ۱۰۰ جلد کتاب توسط کانون کارآفرینی ایران

iranea_logo_1کانون کارآفرینی ایران، نیز با تهیه  ۱۰۰ جلد کتاب «راهنمای کارآفرینان» به حمایت آن پرداخت. سایت فارسی لین از مجموعه ارزشمند که در عرصه کارآفرینی ناب پیشرو است، تقدیر به عمل می‌آورد.

پیش‌خرید ۲۰۰ جلد کتاب توسط سازمان تجاری‌سازی فناوری جهاد دانشگاهی

jahad1359_aسازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال فارغ‌التحصیلان جهاد دانشگاهی، تعداد ۲۰۰ جلد کتاب «راهنمای کارآفرینان» را تهیه کرد. سایت فارسی لین از این حمایت ارزشمند تقدیر به عمل می‌آورد.