میلاد رسول اکرم بر همگان مبارک!

– خداوند متعال‌ دوست‌ دارد هنگامی‌ که‌ یکی‌ از شما مسلمانان‌ کاری‌ را انجام‌می‌دهد با دقت‌ لازم‌ کارش‌ را ارائه‌ دهد. (کنز‌العمال: ۹۱۲۸)

– برای دنیای خود چنان کار کن که گویی جاودانه زندگی می‌کنی و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد. (تنبیه الخواطر: ۲/۲۳۴)