بدون رفتن به کلاس یا حتی خواندن کتاب، فقط با دیدن روزانه یک ویدیو آموزشی آنچه برای توسعه کسب و کارتان نیاز است را فرا بگیرد.